Завод за електроника „Индустриялен парк – София изток“

Местоположение

гр.София

Инвеститор Парк индустрия- София изток АД
Ръководител обект арх. Мая Йовчева
Проектантски екип арх. Мая Йовчева, арх. Галин Василев
Година 2006 г.
РЗП 550 дка