Началото

Има хора, които твърдят, че успехът е плод на случайността. Има други, които умеят да направляват случайността, така че тя да се превърне в закономерен успех. Такъв е случаят с арх. Петър Диков, който през 2000 г. създава проектантско бюро “Проарх”. По това време самият той не подозира значението на този ход, който ще се окаже важен за много млади архитекти и за много прохождащи инвеститори. Тринадесет години след създаването си, фирмата е вече утвърден фактор на проектантския пазар, междувременно през 2005 г. претърпява трансформация от ЕООД в АД.

“Проарх” има биография от над 250 проекта зад гърба си, изработени съвместно с над 200 инвеститори. Тези цифри не се нуждаят от коментар и говорят ясно за потенциала на фирмата.