Проектите

Да правиш архитектура означава да променяш света. Архитектурата, създавана от „ПроАрх“ се движи от стремежа към качество – убеждението, че заобикалящата ни среда пряко влияе върху качеството на живот както на работното място, така и в къщи или на обществени места. Не само сградите оказват влияние върху нашето благосъстояние, но също така и градоустройствените решения. Ние се грижим за физическия контекст на всеки проект, като проявяваме чувствителност към културата и климата на местата, където се намира.Това всички в “Проарх” го знаят и подхождат отговорно към проектите си, което личи от тяхната визия и начин на изпълнение. Сред реализациите на колектива са както сгради с голямо обществено значение, така и къщи с по-малък мащаб, но подходът към тях е еднакво ангажиран. Доказателство за това са не толкова наградите на фирмата от различни архитектурни конкурси, колкото клиентите, които се връщат отново с желание за нови бъдещи проекти.

Правени са разработки както в сферата на класическия дизайн и проектиране на сгради, така и в областта на градоустройството, урбанизма и териториалното планиране. Не са пренебрегнати и проблемите на интериора, които екипът интегрира в проектите си от най-ранния етап като с това цели да постигне органична цялост на дизайна.