Клиентите

Нашите клиенти са хора от различни сфери на бизнеса, от държавни и частни организации, от България и чужбина. Това, което ги свързва, е удовлетворението от работата с “Проарх” и факта, че се възползват от проектантските ни услуги нееднократно. Признаваме, че силата ни като архитекти е толкова голяма, колкото голяма е поддръжката и одобрението на нашите клиенти. Разбираме, че не всеки проект може да изпълни всички желани критерии. Но вярваме също, че сме длъжни да се опитаме да накараме клиентите и стоителите да прилагат устойчиви стратегии – дори малки стъпки в правилната посока са по – добри от нищо.