Екипът

В основата на успеха стои екипът от амбициозни и талантливи млади хора. През годините във фирмата са работили повече от 50 специалисти – по голямата част от тях са дипломирани архитекти с пълна проектантска правоспособност. Освен постоянния колектив от проектанти, фирмата ползва широк кръг от консултанти от различни области – инженери, дизайнери, урбанисти и др.

Много важен фактор в работата на “Проарх” е начинът, по който колегите общуват помежду си и отношенията, които създават с новите членове на фирмата. Космополитният им дух е свързан и с факта, че във фирмата е имало представители на различни националности – руснаци, македонци, украинци и гърци.

Професионализмът на екипа е резултат от желанието за развитие, възможността им да черпят знания от опитните колеги в екипа, доброто познаване на нормативната база и новите технологии в строителството.

Като проектанти носят двойна отговорност както към клиентите, така и към обществото, ползващо сградите им. Високото ниво на личен принос, съчетан с ангажимент по отношение на ценните ресурси като пари и време, са характеризирали винаги отношението към клиентите ни. Най – ценният от всички ресурси на екипа е „творческият усет“. Това се отнася както за стремежа към красота, така и за създаване на стойност – тези две страни не трябва никога да бъдат в конфликт. Качеството на дизайна и успешното му изпълнение са основни за подхода, който прилагат в тяхната работа.

Екипът на фирмата се състои от: