Услугите

Причина за сериозния прогрес на фирмата през последните години е широкият диапазон от проектантски и консултантски услуги, които се предлагат. Именно:

  • проектиране на обекти от сферата на жилищната, административната и атракционн архитектура
  • градоустройствени и урбанистични проекти
  • консултации при определяне на основните параметри на проекта, предлагане на вариантни решения и идеи
  • анализ на конструктивните, нормативни и икономически аспекти на проекта
  • проучване на инвеститорския интерес
  • проследяване на пълния строителен процес и упражняване на авторски надзор
  • изготвяне на детайли за изпълнението в близко сътрудничество с водещите строителни фирми
  • участия в конкурси, експериментални проекти и концептуални решения
  • изготвяне на 3D модели и визуализации
  • интериорни проекти и вътрешен дизайн