Технически ресурси

Фирмата разполага с модерен съврененен офис оборудван с необходимия брой компютри, плотери, принтери, скенери, копирни машини и друга необходима техника. Работи се с лицензирани софтуерни продукти – Autodesk Architectural Suite 2013 /AutoCAD, 3D Studio MAX & Revit/, ArchiCAD 17, Photoshop CS 5.1, Microsoft office 2010 и др. Фирмената политика в областта на техническото оборудване е да бъде осигурена съвременна техника и лицензиран софтуер, гарантиращи високо качество на проектния продукт.