Спортен комплекс и стадион, гр. Варна

Местоположение гр. Варна
Инвеститор Спортен комплекс Варна АД
Ръководител обект арх. Даниел Вълканов
Проектантски екип арх. Даниел Вълканов, арх. Инга Данчева
Година 2007 г.
РЗП 90 000 м2