Мебелна къща „Айко“

Местоположение гр. София
Инвеститор Айко ЕООД
Ръководител обект арх. Георги Асенов
Проектантски екип арх. Георги Асенов
Година 2005 г.
РЗП 7 600 м2

  Целта на проекта е да обедини в едно функциите на търговско-изложбена площ, складово пространство и администрация на мебелна къща "АИКО". Сградата е разделена на две части: търговско-изложбена и складова, с относително отделен режим на ползване. В обемно-пространствено отношение сградата е решена като две правоъгълни призми, които се застъпват с наддаване на горната, която оформя пространството над входа. Шоурумът е решен с атриумно пространство, над което е предвиден остъклен покрив - решение, което осигурява достъп на повече дневна светлина. В същото пространство са разположени още панорамна стълба и панорамен асансьор, обслужващ трите етажа.