Търговски развлекателен център "Изворът"

Местоположение гр. Тартус, Р. Сирия
Инвеститор ТРЕЙС
Ръководител обект арх. Галин Василев
Проектантски екип арх. Галин Василев, арх. Мая Йовчева, арх. Радосвета Едрева