Мултифункционален комплекс с офиси, жилища и търговски обекти

Местоположение гр. Варна
Инвеститор Частен конкурс, I-во място
Ръководител обект арх. Мая Йовчева
Проектантски екип арх. Мая Йовчева, арх. Христо Пенчев, арх. Кристина Бужева
Година 2017г.
РЗП 21 300м2