Университетски комплекс „AL HOSN“

Местоположение Абу Даби, ОАЕ
Инвеститор Частна корпорация
Ръководител обект арх. Антон Ватев
Проектантски екип арх. Антон Ватев, арх. Георги Грудлев
Година 2005 г.

   Цялостната визия на комплекса се определя от стремежа за създаване на съвременна архитектура, в която присъстват традиционни азиатски елементи. Целта е да се изгради мост между миналото и бъдещето, старото и новото поколение и да се създаде приемственост, която е важна за всяка култура. Композицията на комплекса е изградена върху радиално-лъчева система от оси, които имат за начало пресечната точка на двете градски магистрали, ограждащи комплекса. Главната композиционна ос навлиза диагонално в територията и я разделя на две относително симетрични части. Този организационен принцип позволява максимално ефективно усвояване на терена, създава естествена динамика в развитието на композицията и логично дели комплекса на мъжка и женска половина.