Специализирана болница за рехабилитация

Местоположение гр. София
Инвеститор Частен
Ръководител обект арх. Илия Еврев
Проектантски екип арх. Илия Еврев, арх. Десислава Иванова, арх. Тугай Ялчън
Партньори HKS, Shirley Ability Lab
Година 2020г.
РЗП 13 600м2