„Сити Клиник – Онкологичен център“

Местоположение гр. София
Инвеститор "Сити Хоспиталс енд Клиникс" АД
Ръководител обект арх. Илия Еврев
Проектантски екип арх. Васил Точев, арх. Здравка Нисторова
Година 2015 г.
РЗП 10 000 м2

   „Сити Клиник – Онкологичен център“ е модерна онкологична клиника, част от веригата болници на УМБАЛ „Сити Клиник“. Разположена е на бул. „Цариградско шосе“ до разклона за летището. Сградата е реконструкция, чийто концептуален проект е дело на американската фирма HKS Inc., а идейната, техническа и работна фаза е доразвита от „ПроАрхАД. Клиниката разполага с РЗП от малко над 10 000 м², разгърната на осем етажа, от които един подземен.

  Специфичността на проекта е неговата същност – реконструкция на съществуваща сграда и функционалното й преустройство от офис в болница. Сградата е изцяло преустроена и достроена, така че да отговаря на специфичните изисквания за едно лечебно заведение. Добавено е ново комуникационно ядро със стълбище и два болнични асансьора откъм задната фасада, което улеснява функционалните връзки между различните отделения. Онкологичният профил на лечебното заведение предопределя проектирането на редица помещения със сериозна лъчезащита. Функционално разпределение, съвременни технологии и болнична среда, която да отговаря на специфичните нужди на пациента са основните цели в реализацията на проекта.