Търговско-Административен Комплекс - Варна

Местоположение Варна, колхозния пазар
Инвеститор “Експириан“ ЕООД
Ръководител обект Арх. Георги Асенов
Проектантски екип Арх. Георги Асенов
Година 2006 г.
РЗП 9 408 м2

- площ имот – 2540 кв.м.

- зп – 1868 кв.м.

- рзп – 9408 кв.м.