„Индустриятален парк – София изток“

Местоположение гр. Елин Пелин, обл. София
Инвеститор Парк индустрия - София Изток АД
Ръководител обект арх. Мая Йовчева, арх. Галин Василев
Проектантски екип арх. Мая Йовчева, арх. Галин Василев
Година 2006 г.
РЗП 550 дка