Увеселителен парк "Скай парк"

Местоположение гр. София
Ръководител обект арх. Мая Йовчева
Проектантски екип арх. Мая Йовчева, арх. Антония Петрова, арх. Райна Янакиева, арх. Моника Иванова