Хотелски комплекс в кв.236 УПИ XV

Местоположение гр. Банско, България
Инвеститор Тур инфо ЕООД
Ръководител обект арх. Даниел Вълканов
Проектантски екип арх. Даниел Вълканов, арх. Инга Дачева
Година 2004/2005 г.
РЗП 3 120 м2