Хотелски комплекс в кв.236 УПИ XIV

Местоположение гр. Банско, България
Инвеститор България Тур ЕООД
Ръководител обект арх. Даниел Вълканов
Проектантски екип арх. Даниел Вълканов, арх. Инка Данчева
Година 2004 г.
РЗП 2 768 м2