Административна сграда на европейския парламент и европейската комисия

Местоположение гр. София
Инвеститор Бенч марк Адсиц
Ръководител обект арх. Мая Йовчева
Проектантски екип
арх. Мая Йовчева
арх. Моника Иванова
Година 2007 - 2013 г.
РЗП 4 500 м2

   Сградата е разположена на кръстовището на бул. "Раковска" и ул. "Рачо Димчев" в идеалния център на София. Във функционално отношение, тя съчетава две основни функции - търговска и офисна. Предвидени са 3 подземни и 8 надземни нива - 2 етажа подземни гаражи, 3 етажа с търговски площи (сутерен и първите два надземни етажа) и 6 етажа висок клас офис площи. Достъпът до гаража се осъществява чрез асансьор за автомобили. Търговската част и офисната част имат отделни входове. На последният етаж е разположена зона за рекреация с кафе-бар и покривна тераса.

  Фасадата на сградата е оформена като еднородна структура, наподобяваща кристал. За атрактивният й външен вид е използвана утвърдената световна практика - окачена фасада с мрежовидна структура, изградена изцяло от метал и стъкло, които предават лекота на силуета. Дизайнът силно контрастира на фона на съседните жилищни сгради, строени до средата на ХХ век.