Офис сграда "Експо 2000" - Фаза lll

Местоположение гр. София
Инвеститор Райфайзен пропърти интернешънъл
Ръководител обект арх. Мая Йовчева
Проектантски екип арх. Мая Йовчева, арх. Райна Янакиева
Година 2011 - 2014 г.
РЗП

10 000 м2

Награда

Сграда на годината 2015

Категория "Сгради с елементи на зелена архитектура"

   Сградата е разположена на столичния булевард „Никола Вапцаров“ и е трета част от амбициозния проект „Бизнес комплекс „Експо 2000““. Във функционално отношение сградата е предназначена за отдаване на офиси под наем.

  В архитектурно отношение Фаза 3 на „Експо 2000“ е изградена от висока 8-етажна част и ниска 3-етажна част. Сградата притежава атрактивен и раздвижен силует, постигнат чрез динамичния контакт между два ясно изразени обема с контрастиращи по своя външен облик фасади. Обемът, който прави контакт с терена, е с изцяло остъклена окачена фасада. Покривът на сградата е отчасти озеленен, а растителността от ниското тяло се спуска като фасадна облицовка по най-тясната страна на обема и плавно се свързва с озеленяването на терена. Вторият обем стъпва върху първия като динамично се „приплъзва“ по неговия покрив, така че да стане успореден на сградата от Фаза 1 и 2. Фасадата му е търсена като плътен елемент с отвори – контраст на първия обем.