Общ устройствен план на гр. Казанлък

Местоположение гр. Казанлък
Инвеститор Община Казанлък
Ръководител обект Арх. Петър Диков
Проектантски екип Арх. Валентин Добрев, ик. Людмил Михайлович, арх. техн. Весела Пеева
Година 2002 г.