Хотелски комплекс „Карлак“

Местоположение гр. Банско, България
Инвеститор Карлък Турс ЕООД
Ръководител обект арх. Даниел Вълканов
Проектантски екип арх. Даниел Вълканов, арх. Инга Дачева
Година 2004/2005 г.
РЗП 1 410 м2