Офис сграда с логистична база и конферентен център

Местоположение гр. София
Инвеститор СИНС - ИНВЕСТ ЕООД
Ръководител обект арх. Галин Василев
Проектантски екип арх. Деница Павлова - Василева
Година 2012 г.
РЗП 3649 м2

  

  

   Сградата е разположена на бул. „Цариградско шосе“ в близост до околовръстния път на София – район с добри транспортни комуникации и бизнес потенциал. Във функционално отношение проектът предвижда търговско-изложбена площ, логистична база, офисна част и конферентен център.

  Архитектурата кореспондира с околната среда като основен акцент е контраста между плътните и остъклените части на фасадата. Линиите са прави и изчистени. Проектът е съобразен с последните технологични тенденции – плътните елементи от окачената фасада са доказан способ за повишаване на общата енергийна ефективност на сградата, което в дългосрочен план намалява разходите за електроенергия на ползвателите, както и притежава редица други експлоатационни предимства, свързани с европейските регулации за ефективно използване на ресурсите.